Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Xóa cụm từ trong một chuỗi

Cập nhật: 1/10/2020 | 10:50:48 PM

Viết chương trình xóa cụm từ trong một chuỗi, sau đó in ra màn hình kết quả của chuỗi mới.

💥 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím (không quá 200 kí tự) và một cụm từ muốn xóa Sau đó, in ra màn hình số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define max 200

char XoaTu(char s[],char s1[])

{
    int len=strlen(s);
    int len2=strlen(s1);
    int i;

    for(i=0;i<len;i++)
        {
         if((s[i]==s1[0]) && (s[i+len2-1]==s1[len2-1]))
            {
                int j;
                for(j=i;j<len;j++)
                    {
                        s[j]=s[j+len2];
                    }
                s[j+len2]='\0';
                break;
            }
        }
    printf("Chuoi ki tu sau khi xoa cum tu: %s",s);
}

int main()
    {
        char s[max];
        char s2[max];
        int a[max];
        
        printf("Nhap chuoi ban dau: ");
        gets(s);
        printf("Nhap tu muon xoa: ");
        gets(s2);
        XoaTu(s,s2);    
    }

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054