Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Tìm vị trí kí tự trong chuỗi

Cập nhật: 1/10/2020 | 10:43:58 AM

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím sau đó tìm vị trí kí tự trong chuỗi đó.

💥 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím (không quá 200 kí tự), sau đó thực hiện tìm vị trí kí tự muốn biết vị trí trong chuỗi.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define max 200

char TimKyTuTrongChuoi(char s[],char s2[])

{
    int i;
    int dem=0;
    for(i=0;i<strlen(s);i++)
    {
        if(s[i]==s2[0])
            {
                printf("So *%c* o vi tri vi tri: %d\n",s[i],i);
                dem++;
            }
    }
         if(dem==0)
            {
                printf("Ky tu muon tim khong co trong chuoi!");
            }

}

int main()

{
    char s[max];
    char s2[max];

    printf("Nhap chuoi khong qua 200 ki tu: ");
    gets(s);
    printf("Nhap ky tu muon tim: ");
    gets(s2);
    TimKyTuTrongChuoi(s,s2);
    printf("\n============================\n");
    printf("Casestudy24h, chuc cac ban hoc tap tot!");
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054