Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Đếm số từ trong chuỗi

Cập nhật: 1/10/2020 | 9:53:55 AM

Viết chương trình C nhập một chuỗi từ bàn phím, cho kết quả là số từ trong chuỗi đó.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào bàn phím một chuỗi, in ra màn hình số từ của chuỗi đó.

📣 Lời giải:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"
 
#define MAX_LENGTH 100
 
int CountWord(char *string);
 
int main()
{
    char str[MAX_LENGTH];
    char c;
    printf("\nNhap chuoi khong qua 100 ki tu: ");
    fflush(stdin);
    gets(str);
    printf("\nChuoi '%s' co %d(tu)\n", str, CountWord(str));
    printf("============================\n");
    printf("Casestudy24h, chuc cac ban hoc tap tot!");
    getch();
}
 
// Ham dem so tu trong chuoi
int CountWord(char *str)
{
    int count = 0;
    int length = strlen(str);
    int i;
    bool isSpace = false;
    for (i = 0; i < length; i++)
    {
        if (i == 0 && str[i] != ' ' && str[i] != '\t')
        {
            count++;
        }
        if (str[i] == ' ' || str[i] == '\t')
        {
            isSpace = true;
        }
        else if (isSpace)
        {
            count++;
            isSpace = false;
        }
    }
    return count;
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054