Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Phân tách họ tên cho nhân viên

Cập nhật: 1/10/2020 | 10:19:41 PM

Viết chương trình phân tách họ tên được nhập từ bàn phím.

⛳ Bài toán:

Viết chương trình phân tách họ tên được nhập từ bàn phím.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define max 100

char TrimHoTen(char s[],char s1[])

{
    int len=strlen(s);
    int i = len-1,j;
    int m=0;
    
    while(i>=0)
        {
            if((s[i]==' ') && (s[i+1]!=' '))
                {
                    for(j=i+1;j<len;j++)
                        {
                            s1[m]=s[j];
                            m++; 
                        }
                s[i]='\0';
                break;
                }
            i--;
        } 
    printf("Ho: %s\n",s);
    printf("Ten: %s",s1);
}
int main()
{
    char s[max];
    char s1[max];
    printf("Nhap chuoi: ");
    gets(s);
    TrimHoTen(s,s1);
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054