Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Chương trình xóa kí tự trong chuỗi

Cập nhật: 1/10/2020 | 10:29:48 PM

Viết chương trình xóa một ký tự trong chuỗi được nhập từ bàn phím trước đó.

💥 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím (không quá 200 kí tự) và một ký tự muốn xóa trong chuỗi. Sau đó, in ra màn hình chuỗi ký tự mới.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define max 200

char XoaKyTu(char s[],char s1[])

{
    int len=strlen(s);
    int i;

    for(i=0;i<len;i++)
        {
            if(s[i]==s1[0])
                {
                    int j;
                    for(j=i;j<len;j++)
                        {
                            s[j]=s[j+1];
                        }
                    s[j+1]='\0';
                    i--;
                }
        }
    printf("Chuoi ki tu sau khi xoa: '%s'",s);
}

int main()

{
    char s[max];
    int  n=1;
    char s2[n];
    int a[max];
    printf("Nhap chuoi ki tu: ");
    gets(s);
    printf("Nhap ky tu muon xoa: ");
    gets(s2);
    XoaKyTu(s,s2);
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054