Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Kiểm tra số chia hết cho 2 và 5

Cập nhật: 11/9/2020 | 4:07:41 PM

Viết chương trình kiểm tra số tự nhiên nhập từ bàn phím có chia hết cho 2 và 5 hay không? Sử dụng hàm con.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình kiểm tra số tự nhiên nhập từ bàn phím có chia hết cho 2 và 5 hay không? Sử dụng hàm con.

📣 Lời giải:

#include <stdio.h>
 
int kiemTraChiaHet(int n)
{
    if(n % 2 == 0 && n % 5 == 0)
    {
        return 1;
    }
    return 0;
}
 
int main()
{
    int x;
 
    printf("Nhap vao so x can kiem tra : ");
    scanf("%d", &x);
 
    if( kiemTraChiaHet(x) == 0)
    {
        printf("Day khong phai la so chia het cho 2 va 5\n");
    } else {
        printf("Day la so chia het cho 2 va 5\n");
    }
     printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
    return 0;
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054