Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Tìm GTLN sử dụng HÀM

Cập nhật: 11/9/2020 | 4:18:39 PM

Viết chương trình tính GTLN của 2, 3, 4 số nhập vào từ bàn phím ? Sử dụng hàm con.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình tính GTLN của 2, 3, 4 số nhập vào từ bàn phím ? Sử dụng hàm con.

📣 Lời giải:

// Bai toan min-max cho nhieu so su dung cac ham duoc dinh nghia
// khai bao cac ham max2, max3, max4
#include <stdio.h>

int max2(int a, int b);
int max3(int a, int b, int c);
int max4(int a, int b, int c, int d);
 
int max3(int a, int b, int c) {
    return max2( max2(a, b), c);
}
 
int max2(int a, int b) {
    return a > b ? a : b;
}
 
int main() 
{
    int a, b, c, d;
    printf("\nNhap gia tri a: "); scanf("%d", &a);
    printf("\nNhap gia tri b: "); scanf("%d", &b);
    printf("\nNhap gia tri c: "); scanf("%d", &c);
    printf("\nNhap gia tri d: "); scanf("%d", &d);
    
    printf("So lon nhat trong hai so a, b la %d\n", max2(a, b));
    printf("So lon nhat trong ba so a, b, c la %d\n", max3(a, b, c));
    printf("So lon nhat trong bon so a, b, c, d la %d\n", max4(a, b, c, d));
    
    printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
    
    return 0;
}
 
int max4(int a, int b, int c, int d) 
{
    return max2( max2(a, b), max2(c, d) );
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054