Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Sử dụng HÀM tính giai thừa

Cập nhật: 11/9/2020 | 4:03:23 PM

Viết chương trình tính giai thừa cho số nhập vào từ bàn phím, với việc sử dụng HÀM.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình tính giai thừa cho số nhập vào từ bàn phím, với việc sử dụng HÀM.

📣 Lời giải:

#include <stdio.h>
 
long giaiThua(int n) 
{
    long gt = 1;
    int i;
    for (i = 2; i <= n; i++)
    {
        gt *= i; // Tuong duong voi gt = gt * i
    }
    return gt;
}
 
int main()
{
    int a, b;
    printf("\nNhap gia tri a: "); scanf("%d", &a);
    printf("\nNhap gia tri b: "); scanf("%d", &b);

    printf("Giai thua cua a %ld \n", giaiThua(a));
    printf("Giai thua cua b %ld \n", giaiThua(b));
    
    printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
   
    return 0;
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054