Banner 02
Banner 01
Banner 03

[Vật Lí 8] - BT tự luận Nhiệt học

Cập nhật: 30/7/2020 | 11:42:40 AM

Nhiệt phát sinh do có sự cọ xát của hai vật hay một hệ vật. Các bài tập dưới đây tập trung vào mối quan hệ cân bằng nhiệt của một hệ vật.

BÀI TẬP TỰ LUẬN VỀ NHIỆT HỌC

Các bạn tải nội dung đầy đủ tại mục Download.

Các em có thể luyện tập thêm với các bài tập nâng cao của chuyên đề theo LINK.

Hy vọng các em sẽ tích cực học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi