Banner 02
Banner 01
Banner 03

[Vật Lí 8] - BT tự luận Lực đẩy Archimedes và công cơ học

Cập nhật: 30/7/2020 | 10:56:57 AM

Lực đẩy Archimedes là lực tác động bởi một chất lưu lên một vật thể nhúng trong nó, khi cả hệ thống nằm trong một trường lực của Vật lý học. Lực vật lý học này có cùng độ lớn và ngược hướng của tổng lực mà trường lực tác dụng lên phần chất lưu có thể tích bằng thể tích vật thể chiếm chỗ trong chất này.

BÀI TẬP TỰ LUẬN LỰC ĐẨY ARCHIMEDES

Các em tải file với nội dung đầy đủ tại mục Download nhé.

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi