Banner 01
Banner 02
Banner 03

[Vật Lí 12] - Lý thuyết chương 1. Dao động điều hòa

Cập nhật: 12/7/2019 | 5:18:03 PM

Cuốn sách là tổng hợp theo từng chương lý thuyết cơ bản và nâng cao được học về dao động điều hòa ...

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Nội dung chi tiết của chương dao động như sau:

Để xem nội dung đầy đủ, các bạn tải file tại mục Download.

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi