Banner 01
Banner 02
Banner 03

[English 12] - Bài tập Tiếng Anh chọn lọc trong đề thi THPT Quốc gia (phần 1)

Cập nhật: 9/5/2019 | 11:48:16 PM

Bài viết thuộc serie bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia ...

Các bài tập dưới đây được chọn lọc từ các đề thi THPT Quốc gia trong các năm gần đây. Có thể coi đó là những cấu trúc câu cơ bản, thường xuyên gặp nhất trong các kỳ thi.

Hy vọng các em sẽ chăm chỉ luyện tập để trau dồi kiến thức lý thuyết và hoàn thiện kỹ năng làm bài tập.

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi