Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

[English 9] - Các từ làm dấu hiệu nhận biết các thì

Cập nhật: 23/10/2020 | 10:48:13 PM

Các thì trong tiếng Anh có một cấu trúc riêng, trong mỗi cấu trúc đó có các từ, cụm từ chỉ thời gian hoặc từ chỉ mức độ thường xuyên khi thực hiện hành động đó. Vì vậy, bạn có thêm một cách học các thì trong tiếng Anh là dựa vào các trạng từ chỉ tần suất để nhận biết thì. Ví dụ bạn muốn nói về một hành động ngày nào cũng làm với từ chỉ mức độ thường xuyên là “usually” thì lúc này chắc chắn bạn phải dùng thì Hiện tại đơn.

 

Thì trong tiếng Anh Các từ để nhận biết thì

Hiện tại đơn

Every, always, often , usually, rarely, generally, frequently…

Hiện tại tiếp diễn

At present, at the moment, now, right now, at, look, listen…

Hiện tại hoàn thành

Already, not yet, just, ever, never, since, for, recently, before…

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, and so far, almost every day this week, in recent years…

Quá khứ đơn

Yesterday, ago, last night/ last week/ last month/ last year, ago (cách đây), when…

Quá khứ tiếp diễn

Trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.

  • At + thời gian quá khứ
  • At this time + thời gian quá khứ
  • In + năm trong quá khứ
  • In the past

Khi câu có “when” nói về một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.

Quá khứ hoàn thành

After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Until then, by the time, prior to that time, before, after…

Tương lai đơn

Tomorrow, next day/ next week/ next month/ next year, in + thời gian…

Tương lai tiếp diễn

Next year, next week, next time, in the future, and soon…

Tương lai hoàn thành

By + thời gian tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, by the time…

Before + thời gian tương lai

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054