Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Triển khai kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018

Cập nhật: 15/11/2017 | 5:05:32 PM

Triển khai kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; nhằm thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ đầu năm học 2015-2016 một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục kỳ báo cáo đầu năm học 2017-2018.

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054