Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Đề thi Marketing cơ bản

Cập nhật: 15/11/2017 | 10:35:44 PM

Tổng hợp một số câu hỏi Marketing cơ bản cho các sinh viên kinh tế.

Tổng hợp một số câu hỏi Marketing cơ bản cho các sinh viên kinh tế.

CÂU HỎI:

 

1. Marketing là các hoạt động nhằm:

a. Chào bán sản phẩm                                     

b. làm cho khách hàng biết đến sản phẩm

c. Tạo nên sự thỏa mãn của khách hàng thông qua sự trao đổi                                                

d. Quảng cáo và khuyến mại tới khách hàng

 

2. Ba trong bốn trụ cột của triết lý marketing đối với các tổ chức kinh doanh là:

a. Nhu cầu của khách hàng, các công cụ mkt phối hợp, và khả năng sinh lời

b. Sản phẩm hấp dẫn, các công cụ mkt phối hợp, và khả năng sinh lời

c. Nhu cầu của khách hàng, xúc tiến bán hiệu quả, và khả năng sinh lời

d. Sản phẩm hấp dẫn, xúc tiến bán hiệu quả, và khả năng sinh lời

 

3. Giá trị của khách hàng đối với một người bán không phụ thuộc vào:

a. Số tiền khách hàng bỏ ra mỗi lần mua sắm   c. Số lần mua sắm trong một năm của khách hàng

b. tỷ suất lợi nhuận của món hàng được bán    d. Lợi ích của mặt hàng được bán đối với khách hàng

 

4. Cảm giác mà khách hàng có được từ sự so sánh giữa những trải nghiệm thực tế và những kỳ vọng về sản phẩm, cá nhân hay tổ chức được gọi là :

a. Sự hài lòng/ sự không hài lòng của khách hàng        c. Sự trung thành của khách hàng

b. Động cơ mua sắm của khách hàng                           d. Thái độ của khách hàng

 

5. Môi trường marketing vĩ mô bao gồm: “văn hóa-xã hội, kinh tế, chính trị - pháp luật, …, khoa học - công nghệ, và tự nhiên”. Hãy điền vào dấu “…” từ thích hợp:     

a. Đối thủ cạnh tranh                                       c. Nhà cung ứng

b. Nhân khẩu                                                   d. Công chúng

6. Bước đầu tiên trong việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu mkt là :

a. Lập kế hoạch thu thập dữ liệu                                  c. Xây dựng danh mục thông tin cần thu thập

b. Phát triển hệ thống thông tin mkt                  d. Xác định lịch trình và tổng chi phí nghiên cứu

 

7. Anh A. đã tiến hành nghiên cứu mkt bằng cách lựa chọn các phần tử của mẫu theo cách rút thăm ngẫu nhiên. Đó là phương pháp :

a. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản                    c. Chọn mẫu phân lớp

b. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống                   d. Chọn mẫu theo cụm

 

8. Bước đầu tiên cần làm trong phân tích dữ liệu là :
a. Nhập dữ liệu vào máy tính

b. Mã hóa bảng câu hỏi

c. Sàng lọc bản câu hỏi

d. Xử lý thống kê trên máy tính

 

9. Công ty B. tiến hành lựa chọn mẫu nghiên cứu theo cách chia tổng thể nghiên cứu theo tổ dân phố, sau đó chọn 1 tổ dân phố ở một số phường và tiến hành điều tra người dân sống ở tổ dân phố đó. Phương pháp này là :

a. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản                    c. Chọn mẫu phân lớp

b. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống                   d. Chọn mẫu theo cụm

 

10. Câu hỏi nghiên cứu nào sau đây đòi hỏi luôn phải thực hiện nghiên cứu định lượng ?

a. Nước xuất xứ của sản phẩm có ảnh hưởng tới quyết định mua máy tính xách tay của người tiêu dùng không ?

b. Khách hàng tìm kiếm những thông tin gì khi lựa chọn máy tính xách tay

c. Có bao nhiêu phần trăm người tiêu dùng N cho rằng xuất xứ của sản phẩm thể hiện chất lượng sản phẩm ?

d. Khách hàng biết tới những thương hiệu máy tính xách tay nào ?

 

11. Những yếu tố nào dưới đây không thuộc nhóm « Đặc điểm xã hội » ?

a. Nhóm tham khảo

b. Văn hóa

c. Gia đình  

d. Vai trò và địa vị xã hội

 

12. Những đối tượng nào dưới đây không thuộc nhóm tham khảo gián tiếp?

a. Hàng xóm

b. Ngôi sao thể thao

c. ca sĩ nổi tiếng

d. Bạn học cùng lớp

 

13. Vòng đời gia đình được chia thành bao nhiêu giai đoạn chính:

a. 5                  b. 7                  c. 8                  d. 9

 

14. Hình ảnh bản thân lý tưởng là :

a. Cách mà một cá nhân thực sự nhin nhận bản thân mình

b. Cách mà một cá nhân muốn nhìn bản thân mình

c. Cách mà một cá nhận nghĩ  những người khác nhìn bản thân mình

d. Cách mà một cá nhân muốn người khác nhìn bản thân mình

 

15. Hình ảnh bản thân xã hội lý tưởng là :

a. Cách mà một cá nhân thực sự nhin nhận bản thân mình

b. Cách mà một cá nhân muốn nhìn bản thân mình

c. Cách mà một cá nhận nghĩ  những người khác nhìn bản thân mình

d. Cách mà một cá nhân muốn người khác nhìn bản thân mình

 

16. Nhu cầu đối với quần áo dùng hàng ngày là :

a. Nhu cầu phái sinh                                        c. Nhu cầu dễ biến động

b. Nhu cầu ít co giãn theo giá                          d. Tất cả các phương án trên

 

17. Đâu không phải là lý do khiến DN phải phân khúc thị trường ?

a. Khách hàng đa dạng về mong muốn và khả năng thanh toán

b. Cạnh tranh gia tăng

c. Nguồn lực của DN hạn chế

d. Khách hàng ở phân tán

 

18. Tiêu chí phân khúc thị trường người tiêu dùng nào không thuộc nhóm hành vi mua ?

a. Lý do mua

b. Trình độ học vấn

c. Động cơ mua

d. Mức độ trung thành

 

19. Tiêu chí phân khúc khách hàng công nghiệp nào không thuộc nhóm cách thức mua?

a. Mức độ phân quyền cho phòng vật tư

b. tính khẩn cấp của việc mua

c. Tiêu thức mua

d. Chính sách mua

 

20. Tiêu chí nào không đánh giá được hiệu quả phân khúc theo tính đo được của quy mô thị trường?

a. Doanh thu

b. Số lượng khách hàng

c. Số lượng sản phẩm bán được

d. Số nhân viên bán hàng

 

21. Đâu không phải là lý do khiến DN phải xây dựng chiến lược đinh vị?

a. Đặc điểm nhận thức của khách hàng

b. Hiệu quả của phân phối

c. Sự cạnh tranh giữa những người bán

d. hiệu quả của truyền thông mkt

 

22. Đâu không phải là công cụ tạo ra sự khác biệt?

a. Sản phẩm hữu hình

b. dịch vụ

c. Con người

d. giá cả

 

23. Trong các thứ sau, thứ nào không được coi là sản phẩm (theo quan điểm của marketing):

a. Bằng phát minh, sáng chế

b. Tour du lịch

c. Dịch vụ sửa chữa máy tính

d. Chiếc áo sơ mi tự cắt may cho bản thân

 

24. Đâu không phải là sản phẩm công nghiệp dành cho một công ty xây dựng:

a. Xi măng, gạch, sắt thép

b. Cần cẩu, máy xúc

c Dịch vụ y tế cá nhân

d. Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Tài liệu đính kèm: 

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054