Banner 01
Banner 02
Banner 03

[Hóa học 12] - Ăn mòn điện hóa là gì?

Cập nhật: 7/2/2018 | 9:41:15 AM

Ăn mòn điện hóa là sự phá hủy kim loại do hợp kim tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện.

ĂN MÒN ĐIỆN HÓA

Ăn mòn điện hóa là sự phá hủy kim loại do hợp kim tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện.

👉 Điều kiện cần và đủ là:

✅ Các điện cực phải khác chất nhau: có thể là cặp kim loại khác nhau, cặp kim loại - phi kim (C), cặp kim loại - hợp chất hóa học. Trong đó kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ là cực âm. Như vậy, kim loại nguyên chất khó bị ăn mòn.

✅ Các điện cực phải tiếp xúc với nhau ( hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn).

✅ Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch điện li.

Video tham khảo: https://www.facebook.com/casestudy24h/videos/1691670697539201/

Đối tác của chúng tôi